een lege tafel - nieuwe gedichten - gedachten over poŽzie - een plek om aan te schuiven
 
 

 

toelichting

 volgend gedicht

home

 
 
SOLK
 
Nu elke kilometer er een teveel is
en ik in steeds kleinere kringetjes
rond mijn huis loop is mijn leven
tot stilstand gekomen.
 
Breek de regel maar af
waar je wilt. Er valt
weinig meer te zeggen.
 
Tijdens het laatste rondje
vond ik nog wat woorden
die de vuilnisman langs de
stoeprand had laten staan.
 
'Doorgaan', 'volhouden' en niet
te vergeten: 'na regen'.
Ik probeerde ze mee te nemen,
maar ze bleken veel te zwaar.
 
Ook de dokter kreeg
er geen beweging in.
Na een lange stilte zweeg hij -
het mag geen naam hebben.

 

 

 

 

 

 

© Eric van Loo

 
 
Op de dag dat ik dit gedicht schreef kreeg ik het bericht dat de scheurkalender t.g.v. het 50-jarige bestaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen Utrecht af is, en 2 september a.s. ten doop wordt gehouden. De bijdrage die ik dit voorjaar voor deze kalender schreef kan mooi als toelichting bij bovenstaand gedicht dienen:
 
Wat zijn somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) ?
 
Feitelijk bestaan die niet. De gangbare term is somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK), maar het 'onverklaarbare' zingt toch altijd een beetje mee in deze definitie. Het is de laatste jaren een populair begrip geworden, met een goede marktwerking. Vaak wordt vergeten dat onverklaarde klachten in de eerste plaats onverklaard zijn. Dus niet per se tussen de oren zitten.
Soms komt na jaren van onverklaarde klachten toch een onderliggende lichamelijke c.q. biomedische oorzaak aan het licht. Soms vormen psychische of sociale problemen of zelfs een uitgesproken psychiatrische stoornis de belangrijkste factor. Maar vaak moeten we erkennen dat we het niet weten, iets wat veel behandelaars liever niet doen.
Cognitieve GedragsTherapie zou helpen, maar waar helpt dit niet tegen? Een recent proefschrift over Mindfulness bij SOLK (Hiske van Ravesteijn - Minding the body, 2013) is iets bescheidener. Mindfulness-based cognitieve therapie bleek een positief effect te hebben op het mentaal functioneren van patiŽnten, terwijl het fysiek functioneren en de algemene gezondheidstoestand in de behandelgroep niet duidelijk verschilden van de controlegroep.